Služby hrazené ZP

- vyšetření odborným lékařem

- kineziologický rozbor - zjištění funkčního stavu pohybové soustavy

- léčebný tělocvik a kompenzační cvičení (po úrazech, při bolestech pohybového aparátu, neurologických onemocněních)

- reflexní terapie

- měkké a mobilizační techniky

- léčebné a segmentové masáže

- terapie funkčních poruch pánevního dna

- léčba funkční sterility (metoda L. Mojžíšové)

- mobilizace žeber, SI kloubu a bederní páteře (metoda L. Mojžíšové)

- diagnostika a terapie ramenního kloubu

- diagnostika a terapie dysfunkce HSSP

- pedální facilitace a kineziologie dolní končetiny a nohy

- problematika pacientu s hypermobilitou ve fyzioterapii

- komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice

- metoda Rozwity Brunkow

- metoda Dornova

- diagnostika funkčních poruch

- SM System (MUDr. Smíšek)

- nespecifické mobilizace míčkem


Elektroléčba:

- nová generace magnetoterapie BTL

- kombinovaná elektroléčba BTL

- bezkontaktní elektroléčba

- ultrazvuk

- diadynamické proudy

- Träbertovy proudy

- 4 komorová lázeň

- elektrostimulace oslabených svalů


Vodoléčebné procedury:

- perličková koupel

- podvodní masáže

- částečné vířivé koupele (horních a dolních končetin)

- parafangové zábaly- termoterapie


Mechanoterapie:

- Rotoped

- bosu

- nestabilní plošiny

- kulové úseče

- míče, válce atd.

- therabendy

Nabídku placených služeb najdete v sekci Placené služby.